Valoració: 
Encara sense vots
Presentació: 

MAURÍ ASSESSORS, SL és una societat constituïda l'any 2.003 sota el nom original de MAURÍ ADVOCATS, SL.

La història del despatx, però, es remonta molts més anys enrere, doncs el fundador del despatx, Raimon Maurí Aurell, pare dels actuals socis, va començar a exercir la professió d'advocat fa més de 40 anys, i durant els últims més de 30 anys ha estat exercint en l' emplaçament actual.

Actualment, la gestió del despatx va a càrrec de Josep i Joan Maurí Carreras, fills de l'anterior, qui segueixen l'activitat havent-la ampliat mitjançant l'adquisició d'una agència d'assegurances i d'una administració de finques.

Contacte per a temes jurídics: josep@mauriassessors.cat

Contacte per a temes d’administració de finques: joan@mauriassessors.cat

Contacte per a temes d’assegurances: assegurances@mauriassessors.cat

Informació productes o serveis: 

Branca d’advocats:

· Dret civil

Dret successori - Herències

Reclamacions de quantitat

Expedients de domini (immatriculacions de finques, excessos de cabuda...)

Reclamacions de Responsabilitat Civil

· Dret urbanístic

Expropiacions

Juntes de compensació

· Arrendaments Urbans

Desnonaments

Resolucions de contracte

I en general conflictes derivats de l'aplicació de llallei d'arrendaments urbans

Branca d’administració de finques:

La nostra tasca es basa en aconseguir treure el màxim rendiment del seu patrimoni inmobiliari, valorant els preus de mercat en cada moment, i seleccionant el millor llogater per a cada propietat.

- Contractes de lloguer - Contractes de Venda - Contractes de traspàs

Administració de Finques

- Tramitació de fiances a l'INCASÒL

Valoració de les seves finques

- Tramitació de les liquidacions d'Impostoscorresponents

- Tràmits a l'Ajuntament (taxes de residus, guals, IBI, etc.)

- Tràmits als Registres de la Propietat (Notes Simples, Certificacions)

- Tramitacions d'Escriptures

Branca d’assegurances:

Som agents de la companyia suïssa Helvetia Seguros, fundada l'any 1.858

Tot i enfocar-nos bàsicament a les assegurances que necessita el propietari d'una finca, també fem altres tipus d'assegurances, com poden ser

Llar Pisos, cases, torres, apartaments, bungalows, etc.

Automòvils Cotxes, motos, embarcacions, etc.

Vida Assegurances de vida, accident, malaltia, enterrament, etc.

Comerç Tant l'immoble de la botiga com l'activitat

Indústria Per una banda la nau, i per l'altra la pròpia activitat

Estalvi Plans de pensions, assegurances dotals


Carrer Major, 40
08221 Terrassa B
937337420

De dilluns a dijous: de 09:00h a 14:00h i de 15:30h a 19:00h.

Divendres: de 09:00h a 15:00h.


 Web Facebook Twitter Àlbum de fotos