Valoració: 
Encara sense vots
Presentació: 

El Club Social Egara té per objecte promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals i dels seus familiars, en especial afavorir la seva autonomia i integració social, potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat.

Es tracta d’un recurs que preveu una metodologia lúdica, recreativa, atenent als interessos i afinitats dels seus usuaris.

Mitjançant el lleure es pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i a la promoció de la inserció comunitària.

És un recurs complementari i diferenciat de la resta de recursos assistencials, establert en un territori concret i, per tant, i entre les seves funcions té les de constituir-se com un espai de trobada, de suport social i d’intercanvi, amb un plantejament polivalent que contempli l’heterogeneïtat dels seus usuaris, adaptant-se a les situacions individuals.


Parc de Gernika, 3
08227 Terrassa Barcelona
937877116
635814741

De dilluns a divendres: de 10.00 a 19.00 h.
 
Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h.


 Facebook