Valoració: 
Average: 5 (4 votes)
Presentació: 

AmbDret Advocats és un despatx multidisciplinar amb seu central a Terrassa que ofereix els seus serveis jurídics principalment a Catalunya.

Actualment, el despatx està format per cinc advocats, fet que permet oferir un servei d’assessorament ampli, integral i personalitzat als seus clients.

La seva trajectòria es centra en l’assessorament i direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials proporcionant un tracte directe, immediat i personal als seus clients per tal d’oferir-los solucions adequades als seus interessos mitjançant un assessorament integral, directe, personal i de qualitat, prestant especial atenció a un tracte basat en la confiança, la confidencialitat i a un ètic exercici de la professió.

Informació productes o serveis: 

DRET LABORAL, RECURSOS HUMANS i GESTIÓ TRIBUTARIA

 • Assessorament jurídic
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball
 • Conciliacions
 • Contractació de personal
 • Acomiadaments
 • Gestió salarial. Càlcul, confecció de nòmines i Reclamacions de quantitat Seguretat Social.
 • Assistència en actuacions judicials
 • Gestió comptable
 • Seguretat Social (incapacitats i prestacions)
 • Gestió tributària. Elaboració i presentació d’impostos

DRET PENAL

 • Denúncies i Querelles
 • Reclamacions
 • Judicis per delictes lleus
 • Assistència integral en delictes de violència de gènere
 • Assistència al detingut/ imputat a comissaries i jutjats  
 • Assistència penal a menors
 • Judicis ràpids
 • Dictàmens i informes penals
 • Defensa i acusació en procediments penals
 • Dret penitenciari: recursos i assessorament

DRET CIVIL

 • Assessorament preventiu
 • Propietat Horitzontal
 • Negociació i redacció de contractes
 • Reclamacions de quantitat
 • Arrendaments 
 • Dret de la construcció
 • Compravendes
 • Responsabilitat Civil
 • Desnonaments
 • Successions i herències
 • Execucions hipotecàries i clàusules abusives
 • Comunitats de béns
 • Reclamació per danys
 • Protecció de dades

DRET DE FAMÍLIA

 • Separacions i divorcis
 • Ruptures de parelles estables
 • Guarda i custòdia
 • Reclamació i actualitzacions de pensions
 • Filiació Incapacitacions i tutela

MEDIACIÓ

 • Mediació familiar
 • Mediació escolar
 • Medicació comunitària

Raval de Montserrat, 22
08221 Terrassa Barcelona
937885397

 Web Facebook Twitter